MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nørre Alslev Skole
Mobil menu

Praktiske oplysninger.

Afhentning: Når I afhenter jeres barn, skal der siges farvel til en voksen (uglefar/uglemor). Der skal ligeledes gives besked, hvis barnet selv må cykle/gå hjem eller hentes af andre end forældrene. Hvis jeres barn ikke kommer i SFO på grund af sygdom, ferie el.lign bedes I give besked til personalet.

Cykler: Cykler kan parkeres ved hovedindgangen. Cykler må kun benyttes til og fra skole/SFO. Må ikke benyttes i SFO tiden.

Ind- og udmeldelse: Sker ved henvendelse til SFO leder eller skolens kontor. Ind- og udmeldelse kan også ske digitalt via kommunens hjemmeside. Udmeldelse skal ske med minimum en måneds varsel til udgangen af en måned.

Sygdom: Børn med smitsomme sygdomme kan ikke modtages i skole eller SFO.

Meddelelser: Vi har opsyns- og tilsynspligt med alle børn i SFO, derfor er det vigtigt at vi ved, hvis jeres barn ikke kommer i SFO. Dette gælder på både skoledage og skolefridage.

Tøj: Alle børn skal have et par inde sko i skole og SFO og meget gerne skiftetøj, regntøj og gummistøvler, al sammen mærket med navn.

Materialer: Skulle nogle af jer ligge inde med genbrugsmateriale – såsom brænde til vores bål, garn, stof, ugeblade mm, vil vi meget gerne modtage dette.

Gæster: Jeres barn må gerne have en legekammerat på besøg, men besøget skal aftales med en af de voksne dagen i forvejen, og vi kan max have to gæster på en dag.

Friridsaktiviteter: Vi sender gerne børnene af sted til deres fritidsaktiviteter, men de skal selv kunne gå derhen. Husk at give besked om tidspunkter og eventuelle ændringer ved at ringe eller skrive til SFO.

Legetøj: Må ikke medbringes i skole og SFO. Legetøj må medbringes på skolefridage. Rulleskøjter og skateboard må aldrig medbringes.

Ugleblad: SFO`s information til forældre og børn. Udkommer ca en gang pr måned.

Information: Forældreinformation og information fra SFO vil ske digitalt via AULA