Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nørre Alslev Skole
Mobil menu

SFO

SFO'en er en del af skolen, og har lokaler fælles med børnehaveklasserne, 1. og 2. klasserne. Skolelederen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar. Den daglige ledelse varetages af SFO-leder Line Piasecki Poulsen.

Skolefritidsordningen (SFO) er en del af Nørre Alslev skole. SFO er normeret til, at alle børn på Nørre Alslev skole kan indskrives i SFO. SFO er en certificeret idræts- og bevægelses SFO gennem DGI. SFO blev certificeret første gang i 2012 og er løbende blevet recertificeret. Det betyder, at vi sætter stor fokus på bevægelsesaktiviteter i SFO. Der tilbydes både aldersopdelte aktiviteter og aktiviteter på tværs af aldersgrupper.

Aktiviteter planlægges og koordineres i personalegruppen og afhænger blandt andet af årstid, højtid samt børnenes egne ideer til beskæftigelse. Personalet arbejder sammen i team, og det er disse team der planlægger aktiviteterne ud fra den overordnede planlægning

Der udarbejdes en aktivitetsplan hver måned med den kommende måneds aktiviteter beskrevet. Aktivitetsplanen udkommer sammen med månedsinformation fra SFO. Der udarbejdes en månedsplan for SFO 1 og en for SFOklubben.

SFO er opdelt i to afdelinger

  • SFO 1 er for børn, der går i 0.kl – 2.kl. SFO 1 har basislokaler i Væksthuset sammen med indskolingen.
  • SFOklubben er for børn 3.kl – 9.kl. Klubben har egne lokaler i nærheden af salen.
  • Forårs SFO er for de kommende skolebørn til 0.kl og forårs SFO starter den 1.april i egne basislokaler. Forårs SFO er et struktureret forløb for de kommende skolebørn i tidsrummet kl 8.30 – 13.30 og efterfølgende en langsom overgang til SFOèn i Væksthuset.